Toàn Víp Pro

Giang hồ một kiếp phong ba
Đội trời đạp đất tỏ ra anh hùng
Anh hùng thì mặc anh hùng
Tòa tuyên bản án một khung tử hình.

Ra sân cầm chổi quét nhà
Thấy con chuột nhắt bò qua bên mình
Giơ tay đập chổi cái thình
Chuột chạy đi mất tay mình còn đau.

Đánh cho lại bảo tại số!

Chào mừng các bạn đến trang web:toanvippro.Chúc các bạn vui vẻ.